TAYNORADIO.COM

La voix des autres

Sèl kote tout sijè ka diskite san tèt chaje

 

Mizik, dans, teyat, penti, eskilti, sinema, istwa, kilti, etnoloji, akewoloji, antwopoloji, estetik, filozofi, syans,mitoloji, fizik

Musique, danse, théâtre, peinture, sculpture, cinéma, histoire, culture, ethnologie, archéologie, anthropologie, esthétique

                                                              

Call Us at (718) 578-5554
 

 YON ZOUTI POU PWOMOSYON LAKILTI AK LEDIKASYON


Taynoradio.com is a radio that promotes Haitian cultural identity. This is an open space for debating issues of public interest. We are committed to deliver excellence in everything we do. Our staff knows what to do to satisfy you. Thank you for your support.

Taynoradyo.kòm se radyo ki la pou fè pwomosyon kilti ak idantite kiltirèl ayisyen an. Se pi bon kote pou nou vin diskite tout kalte koze san kè kase. Fè nou konfyans pou kalite pwodwi a. Ekip nou an fòme pou founi sa ki bon. Mèsi pou sipò nou.

Our office hours are:24/7

 

Yon Radyo nòmal pou yon Piblik Eklere

Une Radio à la dimension de vos attentes

YOU'RE LISTENING LIVE TO TAYNO RADIO

 

 

AudioNow

 

  La compagne de tous les instants